Project omschrijving

De tuin is in samenwerking met Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten ontworpen. Uitgangspunt bij het ontwerp van de tuin, het paviljoen, de wellness en de pergola’s was dat de samenhang optimaal dient te zijn.  Het paviljoen is volledig in de tuin opgenomen. De gevels worden deels begroeid met bloeiende klimplanten, zoals druiven, rozen, witte- en blauwe regen en bosrank. Het dak is een vetplantendak. Door het in- en uitstulpen van de bebouwing is er een wisselwerking tussen de tuin en het paviljoen. Ditzelfde gebeurt met de pergola’s boven de terrassen, waar ook beplanting aan komt te hangen. De koperen goten meanderen door de tuin en verbinden alle bouwwerken met elkaar. Bovendien voeren ze regenwater af naar de vijver en de grindputten.

Voor interieurfoto’s ZIE INTERIEUR-DESIGN